Việt Nam Quê Hương Tôi

Độc Lập Tự Do Dân Chủ
Là đường duy nhất canh tân VietNam tiến lên giàu mạnh
Viet Nam Forever and Ever!
Independence, Freedom, & Democracy are the Key to Our Nation's Prosperity.

Tình trường là cánh đồng hoa,
Đố ai qua đó không sa lệ sầu.

Tin Tức Mỗi Ngày (Radio & News)

We do not believe that freedom is limited by geography or by history,
We believe that all men and women should be able to live,
work and speak free from governmental interference.
VietNam Muôn Năm!
Phóng sự Chiến Trường
Tham Nhũng Tại VN
Cờ Vàng On Line
Bình Luận
News, Hùng Ca (4/1975)
Viet Nam Cận Đại

Người Cộng Sản VN
VN 1954-1975
Đệ I Cộng Hòa
Tôn Giáo
Việt Kiều Đầu Tư
Bão Lụt Miền Trung
East Timor
Lý Tống Thả Truyèn Đơn
Free Internet Access
1. free.lycos.com
2. www.bestrateintl.com
3. freeisp.xoom.com
4. www.netzero.net

Free Long-Distance
1. Free PC to Phone Call in the US
2. PC to Phone Call in the US, & PC to PC Call Worldwide
3. PC to Phone Call: US, Inter. 4.9c/mi
4. US, Canada & Eu:$9.95/mo
fonts, Audio & Video:
VISCII
VNI font
RealPlayer
Beginer's to HTML
  Đảng Cười Đắc Chí

  Hồ Chí Minh và đảng CS nói rằng: "Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng gấp 10 ngày nay." HCM và đảng nói với dân như vậy đó. Có người cho lời nói đó là lừa dối dân; Nhưng thực ra, HCM và đảng CS lấy gì để xây dựng nước? .......

  Viet Nam Điêu Tàn Nên Đời Nó Khổ
  Một chén cơm chiều nên lòng chưa no
  Nhiều lúc nó khóc trong mơ
  Mẹ ơi con yêu mong chờ
  Bao giờ cho đến bao giờ....

  Chế độ Phong Kiến bắt dân phải trung thành với vua, cái gì vua phán ra là đúng. Đảng Cộng Sản cũng thế, một thứ siêu phong kiến; họ thay thế vua bằng Đảng. Họ dạy trẻ em, cưỡng bách dân phải nghe rằng:"Đảng không bao giờ sai lầm"; giống như Vua không bao giờ sai. Đảng còn gán Xã Hội Chủ Nghĩa với Dân Tộc ta là "Yêu Xã Hội Chủ Nghĩa là yêu dân tộc", một hành động láo xược dám cả gan gán ép chủ nghĩa ngoại lai ngang hàng với dân tộc ta....

  Gia tài của Hồ và Đảng là chủ nghĩa Cộng Sản. Chủ nghĩa Cộng Sản lấy kinh tế chỉ huy làm nền tảng để khống chế kinh tế của người dân; lấy độc tài đảng trị để khống chế chính trị, bóp nghẹt tiếng nói của dân Việt; lấy độc tài đảng trị với ban Tôn Giáo để khống chế tôn giáo, khống chế nền giáo dục và văn hóa của nước ta. Chủ nghĩa CS tai hại ấy làm đất nước tan hoang, văn hóa suy đồi cằn cỗi ...

  Hồ và Đảng huênh hoang là đánh ngoại xâm đế quốc Tây Phương; nhưng chính Hồ và đảng Cộng Sản VN đã bán nước, tay sai cho chủ nghĩa Cộng sản quốc tế . Năm 1999 Tổng Bí Thư Đảng CSVN Lê Khả Phiêu đã qua Trung Quốc, bí mật ký kết cắt đất biên giới phía Bắc cùng cắt biển 10% dâng cho Trung Quốc; dù trong qúa khứ có người làm tay sai cho giặc như Lê Chiêu Thống, nhưng chưa ai cắt đất dâng cho ngoại bang; chỉ có đảng Cộng VN dám cắt đất và biển dâng cho ngoại bang mà thôi.

  Nhiều nhà yêu nước đau lòng trước sự việc ấy đã lên tiếng, chúng tống giam tất cả. Luật Sư Lê Chí Quang đã bị kết án ngày 8 tháng 11, 2002 là điển hình. Hô chống Ngoại Xâm, nhưng chính Hồ và Đảng CS lại cắt đất, cắt biến cho ngoại bang cùng xử dụng chủ nghĩa ngoại lai của Tây Phương, để khống chế dân tộc Việt. Một chủ nghĩa, mà người Tây Phương không dám áp dụng, vì họ biết rõ đó là thuốc độc hại dân, tan hoang nước nhà. Chủ nghĩa Đế Quốc phá hoại nước Việt một, nhưng chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai lại phá nước Việt gấp 10 lần.

  Bắt dân Việt làm nô lệ cho chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai, làm đất nước tan hoang. Hồ và Đảng xây dựng chính sách Chuyên Chính Vô Sản ở nước ta. Thử hỏi đất nước trở nên chuyên chính vô sản, đất nước ấy còn lại cái gì? Có Sản còn đói, vô sản lấy gì ăn hởi người Cộng Sản. Chủ nghĩa vô sản ngoại lai ấy làm đất nước tan hoang, văn hóa suy đồi, giáo dục thấp kém, tham nhũng, hách dịch đầy dẫy, nước nhà càng ngày càng kiệt quệ; bởi vì họ không đủ khả năng lãnh đạo lại dành độc quyền cai trị nước.....

  (Continue)

soc.culture.vietnamese
Nghệ Thuật Nấu Ăn
Mẹ Sinh Con Đầu Lòng
Thư Gởi Kim Loan
Chuyện Kể Năm 2000
Pregnancy/Birth
Tìm bạn 4 phương
Vietnamese Websites
Thư Viện Việt Nam
Tuổi Trẻ Lên Đường
Nhân Quyền
Viet Fun
ARVN General NV Hiếu
Bất Khuất
Báo Thao Thức in VN
Biểu Tình treo cờ Đỏ

Others Websites
Fiber Optic
US Postal Service
USA Jobs
INS
Public Utilities Com. of OH
New Car & Used Car
NASA
US State Lottery
Promote Your Site
Tin Quốc Tế
The Starr Report
White H. Sex Scandal
Software, Cards
Free Software
Musical Greeting Cards
Electronic Post Cards
Free Email & Web Sites:
www.tripod.lycos.com
geocities.yahoo.com
www.fortunecity.com
Resources On The Web
Promote Your Site
Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ Đưa VietNam Tới Phú Cường,
Có Độc Lập, Không có Tự Do, Không có Dân Chủ, thì
Độc Lập ấy vô gía trị, và không còn ý nghĩa của nó;
Dân bị bóc lột, bị đàn áp, bị ức hiếp một cách tàn nhẫn.
Since May 1997, you are visitor:
Counter
Email toPlease send your comments or suggestions to webmaster